Економічний енциклопедичний словник

Державна підтримка малого бізнесу — комплекс заходів держави, спрямованих на створення сприятливих умов для підприємницької діяльності за допомогою податкової, фінансово-кредитної, інноваційної, кадрової політики тощо. Фінансово-кредитна підтримка передбачає надання цільових субсидій, прямих і гарантованих позик, дотацій, податкових пільг і кредитів, амортизаційних пільг тощо. Так, у США на ці цілі щорічно спрямовується близько 300 млрд. дол., а сума кредитів за 1990—2003 збільшилась з 576 млн. дол. до 4,2 млрд. дол. Уряд Німеччини виділив 2004 на фінансування малого бізнесу 3 млрд. євро, уряд України — 47 млн. грн.. Фінансово-кредитну підтримку малому підприємництву в розвинених країнах надають центральні та місцеві органи влади, позабюджетні фонди, приватні, іноземні та змішані інвестори й спонсори. Підтримка державою інноваційної діяльності здійснюється через фінансування НДДКР, закупівлю передової техніки й технології, надання необхідних консультацій при їх впровадженні, стимулювання регіональних програм, всебічну підтримку венчурних підприємств тощо. Кадрове забезпечення малих підприємств у розвинених країнах світу — це передусім навчання, підвищення управлінської кваліфікації підприємців. Зокрема, консультації надаються через центри розвитку малого бізнесу (у США налічується понад 60 таких центрів та значна кількість їхніх відділень) з проблем планування підприємницької діяльності (в т.ч. складання бізнес-планів), отримання кредитів, підготовки працівників, проведення маркетингових досліджень, управління персоналом та ін. Інформаційне забезпечення державою підприємницької діяльності передбачає створення регіональних інформаційних центрів (які відкривають доступ до різних видів інформації — комерційної, законодавчої, науково-довідкової тощо), широкої мережі консультативних пунктів з різних напрямів діяльності малих підприємств, інкубаторських центрів розвитку малого бізнесу (як різновиду центрів малого бізнесу). Один з найважливіших напрямів державної підтримки малого підприємництва — сприятлива податкова політика щодо інвестицій, витрат на НДДКР, створення робочих місць.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити