Економічний енциклопедичний словник

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності — порядок підготовки комплекту установчих документів та надання економічному суб'єкту свідоцтва на право займатися підприємництвом. Здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради народних депутатів або в районній раді за місцезнаходженням керівного органу (правління, дирекції та ін.) чи місцепроживанням суб'єктів бізнесу. Для Д.р.с.п.д. юридичній особі необхідно подати такі установчі документи: 1) рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. Таким рішенням за наявності двох і більше власників (або уповноважених ними органів) є засновницький договір; 2) статут (якщо це передбачено законодавством щодо створюваної організаційно-правової форми господарювання); 3) реєстраційну картку у трьох примірниках, підписану заявником. Вона є водночас заявою про державну реєстрацію; 4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору; 5) нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (подається у випадку, коли власником (одним із власників) підприємницької діяльності є юридична особа). Для реєстрації подають лише оригінали установчих документів, які не повинні містити положень, що суперечать чинному законодавству. Громадянин, який має намір займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи (заявник), подає до органу державної реєстрації реєстраційну картку і документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору, а також документ, який посвідчує його особу. За наявності всіх документів орган державної реєстрації впродовж п'яти робочих днів з часу їх надходження повинен провести державну реєстрацію і видати заявникові свідоцтво, яке дає право на відкриття розрахункового, валютного та інших рахунків у банках, а також на виготовлення печаток і штампів (із зазначенням номера свідоцтва про державну реєстрацію). Якщо суб'єкт підприємницької діяльності забажає створити окремі філіали (відділення) або представництва, то вони не потребують державної реєстрації. Водночас про це слід повідомити органи державної реєстрації та внести відповідну інформацію до реєстраційної картки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити