Економічний енциклопедичний словник

Державна торгівля — форма торгівлі на основі державної власності з метою реалізації створених на державних підприємствах товарів і послуг та привласнення прибутків. Залежно від стадій просування товарів розрізняють гуртову, дрібногуртову і роздрібну Д.т.; залежно від зон діяльності та систем обслуговування — внутрішню і зовнішню Д.т. Внутрішня Д.т. обслуговує товарний обмін у межах однієї держави, а зовнішня — між державами. На рівні області Д.т. організовують управління з торгівлі, яким підпорядковані місцеві торгові організації (об'єднання) підприємств. Д.т. здійснюють також окремі міністерства й відомства (залізничного транспорту, зв'язку, охорони здоров'я, вугільної, легкої, машинобудівної, деревообробної промисловості). Управління залізниць через асоціації ресторанів і буфетів здійснює торгівлю, громадське харчування, побутове обслуговування. Послугами Д.т. користуються в Україні близько 70% населення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити