Економічний енциклопедичний словник

Активи оборотні — частина оборотних фондів підприємства, які використовуються у процесі виробництва і повністю споживаються впродовж одного виробничо-комерційного циклу. До них належать: виробничі запаси сировини й матеріалів, запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів, грошові активи у всіх формах, короткотермінові фінансові вкладення тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити