Економічний енциклопедичний словник

Державне планування — форма системного управління народним господарством ( а отже, форма державного регулювання економіки), що передбачає визначення цілей, розроблення (складання) планів та їх реалізацію (з урахуванням шляхів досягнення) на основі наукового передбачення, що базується на пізнанні економічних законів. У розвинених країнах Заходу епізодично практикувалося ще до другої світової війни, широкого ж застосування Д.п. набуло у повоєнний період. Лідером планування стала Франція, розробивши перший п'ятирічний план (1947 — 1953). Найбільшого поширення Д.п. набуло в 60-ті, коли, крім Франції, Голландії та Японії, його запровадили Великобританія, ФРН, Італія та інші розвинені країни. У 80- ті інтерес до Д.п. дещо послабився, але воно й нині є одним із заходів державного регулювання економіки й використовується більшістю країн світу. Крім того, наприкінці 50-х XX ст. розвивалось наднаціональне планування в межах ЄС. Державна капіталістична планомірність є засобом використання закону планомірного розвитку і у кінцевому підсумку спрямована на реалізацію основного закону. Д.п. — це єдність трьох послідовних операцій: розробка прогнозу, створення самого плану, програмування. Д.п. існує у двох основних формах — директивне та індикативне. Перше практикується в країнах з адміністративно-командною економікою та є обов'язковим для виконання (див. Адміністративно-командна економіка). У країнах з соціальною ринковою та змішаною економікою переважно застосовують індикативне планування (див. Індикативне планування). Розрізняють також стратегічне планування (див. Планування). У багатьох країнах створено апарат планування. У Франції — це Генеральний комісаріат з планування, в Голландії Центральне планове бюро, в Японії — Планова комісія. Комплексна мета Д.п. — увесь спектр проблем соціально-економічного розвитку країни: забезпечення стійких темпів економічного зростання, рівномірного розвитку регіонів країни, досягнення оптимальної структури господарства, збалансованість платіжного балансу, прискорення науково-технічного прогресу тощо. Д.п. в Україні повинно стати якісно іншим і передбачати виконання єдиної науково-технічної, структурної, інвестиційної та амортизаційної політики, а на суб'єкти підприємницької діяльності впливати переважно економічними методами; необхідно перейти від переважно галузевого до територіального, комплексного управління економікою, причому при підготовці та ухваленні найважливіших рішень з централізованого управління економікою вирішальна роль повинна належати не виконавчим, а представницьким органам. Крім того, сам план має бути сукупністю цільових комплексних програм, межі та етапи реалізації яких визначаються їх спрямованістю і змістом та ін. Д.п. повинно органічно поєднуватись з монополістичною планомірністю, ринковим саморегулюванням та наднаціональним плануванням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити