Економічний енциклопедичний словник

Державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків — форма державного регулювання економіки, яка здійснюється за допомогою методів тарифного й нетарифного впливу держави на окремі форми міжнародних економічних відносин з метою подолання дискримінаційної політики у зовнішній торгівлі, співробітництва у капітало- і наукомістких програмах, участі у міжнародному поділі праці та ін. Провідними сферами Д.р.з.з. є: міжнародна торгівля, міжнародні валютні відносини, міжнародний ринок позичкових капіталів. Здійснюється Д.р.з.з. регулюванням платіжного балансу, передусім торговельного, зміною валютних курсів. Розрізняють тарифні й нетарифні методи Д.р.з.з. (див. Регулювання міжнародної торгівлі).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити