Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Державне регулювання фондових операцій

Державне регулювання фондових операцій — сукупність важелів і методів регулювання ринку цінних паперів з метою забезпечення нормального розвитку фондових бірж. Фондовий ринок, з одного боку, регулює біржовий комітет (див. Біржовий комітет). З іншого боку, діяльність фондової біржі регламентує держава. Рух цінних паперів у країнах Заходу здійснюють на підставі низки законів відповідні відомства. Таке відомство: 1) у законодавчому порядку регулює процес утворення акціонерних товариств, організацію випуску цінних паперів, реєструє їх перед входженням на ринок та здійснює контроль за цим процесом, а також за фінансовим станом інвестиційних інститутів; 2) встановлює ставку податку на прибуток від операцій з цінними паперами; 3) створює систему інформаційного забезпечення ринку цінних паперів; 4) є суб'єктом економічних відносин на цьому ринку (випускає в обіг державні цінні папери тощо); 5) впливає на функціонування ринку цінних паперів через грошово-кредитну політику центрального банку; 6) створює систему захисту інвесторів від втрат, страхуючи інвестиції та ін. У процесі регулятивної діяльності держави також розвиваються відносини економічної власності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити