Економічний енциклопедичний словник

Державне регулювання ринку робочої сили — сукупність основних напрямів, форм та методів цілеспрямованого впливу держави на умови продажу й використання робочої сили з метою створення сприятливих умов для розширеного відтворення суспільного капіталу. Основні напрями Д.р.р.р.с.: 1) підготовка та перепідготовка робочої сили належного рівня; 2) стимулювання створення нових робочих місць та збереження існуючих; 3) вплив на купівлю — продаж робочої сили та її використання; 4) забезпечення процесу відтворення армії безробітних, тобто проведення соціальної політики; 5) політика доходів та ін. Загалом Д.р.р.р.с. відбувається з використанням економічних, правових, адміністративних та організаційних заходів і важелів, а також їх поєднання. Економічні важелі Д.р.р.р.с. — розвиток державного підприємництва, державні закупівлі товарів і послуг, грошово-кредитна, антициклічна політика тощо. Правові важелі Д.р.р.р.с. — прийняття законів та законодавчих актів про тривалість робочого дня, оплачуваних відпусток, розмір мінімальної заробітної плати, початок працездатного віку та вихід на пенсію тощо. Адміністративні важелі — накази, постанови, розпорядження уряду. Так, у США комплекс економічних, соціальних і трудових відносин, значна частина яких стосується ринку робочої сили, регулюється 202-томним "Зведенням федеральних законів та обов'язкових постанов". Організаційні важелі Д.р.р.р.с. — організація служб зайнятості та працевлаштування, закладів професійної й середньої освіти, соціального забезпечення безробітних та ін. На ринок робочої сили, зокрема зменшення безробіття, безпосередньо впливає активна регіональна політика, передусім державні асигнування на розвиток відсталих регіонів. Серед опосередкованих важелів впливу — надання податкових пільг і дотацій підприємствам та компаніям за створення робочих місць, компенсація витрат, пов'язаних з пошуками роботи та працевлаштуванням, прямі виплати підприємцям за кожного працевлаштованого тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити