Економічний енциклопедичний словник

Державне споживання — частина ВНП, яка витрачається на утримання державного апарату (армії, поліції тощо), а також органів державного управління всіма сферами суспільного життя (економіки, соціальних, політичних, ідеологічних відносин тощо), на виконання функцій держави. Д.с. складається з витрат на оплату державних замовлень, державних закупівель товарів і послуг, утримання державних служб. Джерелом витрат на Д.с. є переважно податки. З погляду відтворювального процесу Д.с. у розвинених країнах світу означає наявність значного гарантованого попиту, що є важливим фактором підриву товарного виробництва, вирівнювання попиту і пропозиції, посилення рівноваги економічної системи. В Україні його зростання відбувається внаслідок посилення бюрократизації державного апарату. Так, частка сектору державного управління у кінцевих споживчих витратах зросла з 18,6% 2000 до 20,4% 2003.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити