Економічний енциклопедичний словник

Державні видатки — грошова форма видатків держави, спрямованих на виконання нею своїх функцій і відносини економічної власності (привласнення) між державою та юридичними і фізичними особами в процесі розподілу, використання і споживання частини національного доходу. Д.в. виникають з появою держави і виконанням нею різноманітних функцій (див. Бюджет державний). Структура Д.в. визначається роллю та значущістю виконуваних державою функцій. Якщо в середині і наприкінці XIX ст. основна частка Д.в. спрямовувалася на утримання державного апарату і військові цілі (їх частка у ВВП становила 7-12%), то у 80-х XX ст. на перше місце вийшли Д.в. на соціальні цілі (розвиток освіти, охорону здоров'я, виплати безробітним, пенсіонерам тощо). На початку XXI ст. вони становили до 50% ВВП. В загальній сумі витрат в окремих країнах — до 55 — 65% ВВП. Д.в. з федерального бюджету США збільшились за 1980 — 2003 з 590 млрд. дол. до 2,2 трлн дол. В Україні всупереч цій закономірності частка Д.в. у ВВП скоротилась з 36,7 1997 до 28% 2003. У разі ліквідації здебільшого необґрунтованих пільг наближеним до влади суб'єктам підприємницької діяльності Д.в. зросли б майже удвічі. Хоча близько 50% Д.в. спрямовується в Україні на соціальні цілі, проте у розрахунку на душу населення 2003 вони становили 783 грн. (148 дол.). Оскільки сучасна держава виконує функції підприємця, покупця, споживача, кредитора, боржника, організатора соціального забезпечення, то відповідно до такої класифікації характеризують і Д.в. Як підприємець держава виділяє на інвестиції від 5 до 30% Д.в., як покупець і споживач через систему державних контрактів забезпечує реалізацію від 10 до 20% ВВП, на що витрачається майже 20% Д.в. З державного бюджету через соціальні виплати населенню фінансується від 10 до 20% споживання домогосподарств. Загалом у США з 1960 по 2002 Д.в. зросли з 899 млрд. до понад 3,8 трлн дол., у т.ч. на трансфертні виплати — з 27,5 млрд. до близько 1,3 трлн дол. У загальній сумі Д.в. витрати штатів і місцевих органів влади за цей період збільшилися з 308 млн. до майже 1,6 трлн дол. В Україні видатки зведеного бюджету 2004 становили 72,2 млрд. грн., 2005 — 1 13 млрд. грн..

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити