Економічний енциклопедичний словник

Державні позики — загальнонаціональна форма руху позичкового капіталу, в якій виражаються відносини економічної власності між державою і фізичними та юридичними особами з приводу відчуження за певну плату вільних грошових коштів та їх привласнення державою з метою використання при виконанні необхідних для суспільства функцій. Розрізняють внутрішні Д.п. (надають у національній валюті, держава є позичальником ) та зовнішні (держава та міжнародні фінансово-кредитні інститути можуть бути позичальником та кредитором, надають їх у національній та іноземній валюті). За термінами погашення Д.п. поділяють на короткотермінові (до 1 року), середньо-термінові (від 1 до 5 років) і довготермінові (понад 5 років). За видами дохідності розрізняють відсоткові Д.п. (фізичні та юридичні особи отримують фіксований дохід) і виграшні (дохід виплачується за умови виходу облігацій в тиражі погашення). Д.п. існують у натуральній (погашаються продуктами) та грошовій формах, є добровільними і примусовими. Знаряддя державних грошових позик — облігації (див. Облігації). Кредиторами нині є банки, страхові компанії, акціонерні товариства та фізичні особи. Крім державних ринкових облігацій, існують неринкові (не продаються і не купуються на ринку). Вони можуть пред'являтися для погашення до закінчення терміну позики, але за нижчим відсотком. Через величезну суму державного боргу держава неспроможна погасити їх, тому їй необхідні нові позики для рефінансування старого державного боргу. Тому погашення державою своїх цінних паперів означає, по суті, заміну одних облігацій іншими. На позики центрального уряду в деяких країнах законодавчо встановлюється ліміт. Наприкінці 90-х частка держави у позичкових фондах США становила близько 40%, тоді як на початку XX ст. — менше 10%. Для покриття дефіциту бюджету ОВДП з 1995 випускають і в Україні. Через надмірні ставки внутрішніх (46 — 49%) і зовнішніх облігацій (16 — 17% річних) у першій половині 1998 майже всі кошти і грошова емісія спрямовувалися на виплату відсотків за цими облігаціями. В наступні роки заборгованість уряду за цими облігаціями зростала і досягла 2004 11 млрд. грн..

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити