Економічний енциклопедичний словник

Дефіцит (лат. deficit — не вистачає) — недостатність засобів, ресурсів, внаслідок чого порушується економічна рівновага, розладнується грошово-фінансова сфера, зростає загроза виникнення економічних криз. Розрізняють Д. грошово-фінансовий і валютний. Серед грошово-фінансового Д. виділяють комерційний і бюджетний Д. Комерційний Д. — перевищення платежів над надходженнями, нестача коштів для задоволення поточних потреб. Для подолання негативних наслідків Д. на підприємствах створюються резервні фонди, здійснюється страхування господарських операцій тощо. Бюджетний Д. — перевищення державних видатків над доходами, що спричиняє зростання державного боргу. Валютний Д. країни виявляється в пасивності платіжного (в т.ч. торгового) балансу. їх Д. означає переважно незбалансованість поточних розрахунків у зовнішній торгівлі, міжнародних фінансових операціях, в т.ч. потоках капіталів між країною та зарубіжжям. Усі види Д. тісно пов'язані. У командній економіці Д. набуває системного характеру. Угорський економіст Я. Корнаї назвав командну економіку СРСР "економікою Д.".

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити