Економічний енциклопедичний словник

Децентралізація — процес передання центральним урядом частини повноважень (політичних, економічних, соціальних та ін.) на місцевий (регіональний) рівень з метою раціонального поєднання загальнодержавних та регіональних інтересів у різних сферах суспільних відносин, а отже, прискореного розвитку країни, підвищення життєвого рівня населення тощо. Найраціональнішою формою Д. є демократична, що передбачає зростання самостійності органів місцевого самоуправління, вирішення регіональних проблем особами, які обираються місцевим населенням за умови раціонального розподілу функцій між центральними та місцевими органами влади. З цією метою чітко розмежовуються функції та повноваження між різними рівнями управління, надається самостійність місцевим органам влади у використанні місцевих бюджетів, фінансова підтримка фінансовими органами державної влади місцевих (у разі необхідності). Попри постійне декларування такі принципи в Україні втілені в життя лише частково.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити