Економічний енциклопедичний словник

Децентралізація фінансова — поступове передання частини фінансових ресурсів і виконуваних на цій підставі функцій управління і відповідальності від центральних до місцевих органів влади з метою більш повного забезпечення населення суспільними послугами, формування самостійних територіальних громад, посилення ефективності влади і прискорення економічного зростання. Д.ф. досягається шляхом скорочення частки державного сектора економіки до оптимальної межі, докорінної перебудови податкової системи, передусім структури податкових надходжень, удосконалення механізму міжбюджетних трансферів, раціонального розподілу видатків тощо. Д.ф. здійснюється в окремих країнах Східної Європи (Польщі, Угорщині, Чехії та ін.), а також у багатьох країнах, що розвиваються. На відміну від цього, в Україні цей процес не став тенденцією. Так, частка місцевих бюджетів у надходженнях без урахування міжбюджетних трансферів з 1998 по 2003 скоротилась з 45,7 до 28,5%, а частка видатків за ці ж роки зменшилась з 48,1 до 40,4%. Основною причиною цього є нераціональна фінансова політика держави, намагання найвищих посадових осіб тримати у залежності місцеві органи влади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити