Економічний енциклопедичний словник

Диверсифікація (лат. diversus — різний, віддалений і facere — робити) — розширення номенклатури та зміна вигляду продукції, яку виробляють окремі підприємства, фірми та компанії. Д. існує у двох основних формах: 1) розширення асортименту товарів, організація випуску нових видів продукції та її модифікації в межах певної галузі; 2) проникнення в нові галузі та сфери господарства, що здійснюється через створення нових підприємств і поглинання інших, що є основою виникнення багатогалузевих концернів. Так, у 90-х серед 500 найбільших корпорацій США 90% існували у формі багатогалузевих концернів, переважна більшість яких мала у своєму складі в середньому підприємства 11 галузей, а наймогутніші — 30—50 галузей. Завдяки цьому диверсифіковані підприємства більш стійкі та конкурентоспроможні, ніж вузькоспеціалізовані. Одним з результатів Д. є поява диверсифікованих конгломератів, які об'єднують підприємства багатьох галузей економіки, не пов'язані між собою технологічним ланцюгом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити