Економічний енциклопедичний словник

Дивізіональна структура управління (англ. devision — поділ, розподіл) — структура управління підприємством, фірмою, компанією, за якої відділи, наділені оперативною самостійністю, вступають у договірні відносини один з одним, отримують прибутки і здійснюють самофінансування, а вище керівництво приймає стратегічні рішення (ставить довготермінові цілі та планує заходи щодо їх реалізації — розширення масштабів виробництва, модернізація підприємства тощо). За таким принципом побудоване управління в американській корпорації "IBM", причому дивізіональна поєднана з програмно-цільовою формою управління. Отже, за дивізіональної форми управління структура будується не за функціональною ознакою, а за результатом діяльності (виробництвом предметів чи послуг).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити