Економічний енциклопедичний словник

Дилер (англ. dealer — торговець) — член фондової, валютної, товарної біржі (особа або фірма), який здійснює посередницькі торгові операції (купівлю — продаж цінних паперів, коштовних металів, валюти, товарів) від власного імені і за власний рахунок. Д. може укладати угоди з клієнтами, брокерами, іншими Д. Д. багатьох фондових бірж має право здійснювати брокерські операції. Прибуток Д. формується як різниця курсів продавця та покупця, а також цінних паперів і валют у часі. В системі товарних бірж Д. посідає найближче до покупця місце і тому може виконувати доручення продавців щодо збору інформації про ринок, реклами, технічного обслуговування продукції (інжинірингові операції).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити