Економічний енциклопедичний словник

Дискримінація (лат. Discriminatio — розрізнення, розділення) — обмеження або позбавлення прав економічних суб'єктів (підприємств, держави, громадян) без законних на те підстав. Економічна Д. призводить до того, що певний суб'єкт опиняється у невигідному становищі. Формами Д. є низький рівень освіти та обмежені можливості в отриманні професійної підготовки бідними верствами населення, передусім національними меншинами; використання найманих працівників, насамперед жінок, мігрантів на робочих місцях з важкими умовами праці; нерівність в оплаті робочої сили та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити