Економічний енциклопедичний словник

Діяльність інвестиційна — сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави з реалізації інвестиційних проектів. Д.і. відбувається на основі: інвестування, яке провадиться громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, товариствами і спілками, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами; державного інвестування, яке провадиться органами влади та управління держави, областей, адміністративно-територіальних утворень за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними підприємствами й установами за рахунок власних і позичкових коштів; іноземного інвестування, яке провадиться іноземними громадянами, юридичними особами і державами; спільного інвестування, яке провадиться українськими та іноземними громадянами, юридичними особами і державами. Об'єктами Д.і. є нові та модернізовані основні фонди та обігові кошти в усіх сферах і галузях господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права. Джерела фінансування Д.і. — власні фінансові ресурси інвесторів (прибуток, амортизаційні відрахування, грошові нагромадження, заощадження громадян, юридичних осіб та ін.); позичені кошти інвесторів (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити); залучені кошти інвесторів (кошти від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб); бюджетні інвестиційні асигнування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити