Економічний енциклопедичний словник

Добробут суспільний — рівень забезпеченості населення матеріальними, соціальними, культурними, в т.ч. духовними та екологічними благами. Рівень задоволення матеріальними благами вимірюється повнотою забезпечення населення товарами широкого вжитку, якістю житлових умов, транспортних послуг та ін., соціальними благами — можливістю отримати середню та вищу освіту та її якістю, рівнем та якістю забезпечення послугами охорони здоров'я та ін.; культурними благами — рівень забезпечення життєдіяльності людини найдосконалішими продуктами матеріального і духовного виробництва, демократичністю соціальних норм і правил, духовними цінностями (моральністю, вихованням, пізнанням — загалом ступенем розвитку людини соціальної, що залежить передусім від вільного часу); забезпеченість екологічними благами — вживання якісних продуктів харчування, чистотою довкілля.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити