Економічний енциклопедичний словник

Довгі хвилі в економіці — тривалі циклічні коливання впродовж 40 — 60 років, в основі яких лежать якісні зміни базисних поколінь основних фондів. До базисних поколінь основних фондів належать промислові будівлі, мости, дороги тощо. Найповнішу характеристику таких коливань дав російський економіст М. Кондратьєв — учень Тугана-Барановського. Він довів, що Д.х. в е. виявляються в почерговому підвищенні та зниженні ділової активності (й пов'язаної з цим відповідної зміни рівня цін і прибутковості) і складаються з двох фаз: фази піднесення (висхідна хвиля) і фази спаду (низхідна хвиля). Фаза піднесення пов'язана з масовим упровадженням нових технологій, оновленням та збільшенням виробничих фондів, зародженням і розвитком нових галузей економіки. Фаза піднесення триває 25 — 30 років і змінюється фазою спаду, яка характеризується погіршенням умов господарювання: застарілими технікою і технологіями, вичерпанням можливостей їх удосконалення на еволюційній основі, загостренням структурної кризи в економіці, зниженням ефективності виробництва. Водночас відбувається чергування етапів поліпшення і вдосконалення технологій та етапів докорінної зміни техніки. Кондратьєв визначив такі Д.х. в е.: висхідна хвиля — 1789 — 1814, 1849 — 1873, 1896 — 1920; низхідна хвиля — 1814 — 1849; 1873 — 896. Третя Д.х. в е., дослідження якої не зміг завершити Кондратьєв, завершилася в середині XX ст., і з початком сучасної НТР триває четверта. У 30-х XX ст. теорію Д.х. в е. розвинув австрійський економіст Й. Шумпетер. Д.х. в е., на його думку, зумовлені також нерівномірністю процесу нововведень, зростанням чи зниженням схильності (можливості) підприємців до значних інновацій — технічних, технологічних та ін. Д.х. в е. супроводжуються дією чотирьох законів (див. Закономірності розвитку довгих хвиль Кондратьєва).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити