Економічний енциклопедичний словник

Догматизм економічний (гр. dogma — усталена думка, положення) — антидіалектичне, в т.ч. позаісторичне, розуміння економічної теорії та її окремих елементів (понять, категорій і визначень) як незмінних. Гносеологічні корені Д.е. — метафізичний метод пізнання і мислення, відірваність економічної теорії від практики, абстрагування від принципу історизму в дослідженні економічних явищ і процесів. Класові корені Д.е. — обстоювання інтересів класів і соціальних груп, типів і форм власності, які перестали відповідати (цілком або частково) потребам розвитку продуктивних сил. Зокрема, Д.е. зумовлений ототожненням речового змісту будь-якого економічного явища і процесу з його соціально-економічною формою. Так, речовим змістом капіталу е засоби виробництва, гроші тощо. На підставі цього західні економісти стверджують, що капітал існує на всіх етапах розвитку людства. При цьому ігнорується соціально-економічна форма цієї категорії — відносини економічної власності (привласнення) між капіталістами і найманими працівниками (які є перехідними) і перестає бути "вічною" категорією. Іншими поширеними догмами є твердження про наявність за сучасного капіталізму лише приватної та суспільної власності, про фізичну продуктивність засобів виробництва, про суспільну природу державної власності, пріоритетність розвитку приватної власності та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити