Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Домашні господарства

Домашні господарства — господарства, які ведуть одна або кілька осіб, що мають спільне житло, з метою розширеного відтворення передусім людини економічної на основі кінцевого споживання продуктів сфери матеріального та нематеріального виробництва. Поняття «Д.г.» здебільшого синонімічне поняттю «сім'я», хоч і ширше за обсягом, бо ведеться не лише в сім'ї, а й одинокими чоловіками і жінками; проте функції Д.г. і сім'ї здебільшого збігаються (див. Сім'я). До Д.г. може також належати домашня прислуга. Д.г. є власниками окремих факторів виробництва та їх постачальниками, займаються виробництвом продуктів та послуг (ринкових і неринкових). Відповідно до системи національних рахунків ООН, до Д.г. відносять населення, яке перебуває в різних колективах: вихованці будинків дитини та інтернатів, військовослужбовці строкової служби, інваліди в будинках інвалідів, ув'язнені та ін. Д.г. ґрунтується на приватній (трудовій і нетрудовій) власності. У США чисельність Д.г. 1980 становила 82,4 млн., 2002 — 111,3 млн.. Середній рівень їх доходів 1989 — 1991 — 39 тис. дол., 1999 — 2001 — майже 43 тис. дол., водночас частка Д.г. з доходами, нижчими за 15 тис. дол. (рівень бідності), становила 1980 — 19,4%, 2002 — 16,1%; з 15 до 25 тис. дол. відповідно — 15,0 і 13,2%; з 25 до 35 тис. дол. — 13,6 і 12,3%; з 75 до 100 тис. дол. — 8,1 і 11%; понад 100 тис. дол. — 5,9 і 14%. Значна частина Д.г. в Україні (13,7 млн. сімей із 17) 2003 користувались присадибними ділянками, виснажлива праця на яких стала для більшості з них засобом виживання. Крім того, така праця є характерною в особистих підсобних господарствах. Для перепису населення та зіставлюваності отриманих результатів поняття «Д.г.» повинно, за рекомендацією ООН, базуватися на побутовому укладі, в межах якого задовольняються життєві потреби людей.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити