Економічний енциклопедичний словник

Дохід підприємницький — дохід, отриманий від підприємницької діяльності, який залишається у власності функціонуючого капіталіста після сплати відсотка за взятий у позику капітал. Внаслідок такої сплати і поглиблення суспільного поділу праці відбувається поділ капіталу на капітал — власність і капітал — функцію. Спочатку такий поділ стосується лише позичкового капіталу, але з розвитком кредитування та акціонерної власності поділ прибутку на відсоток і Д.п. набуває загального характеру. Нині основними формами Д.п. є дивіденд, установчий прибуток, плата за участь у роботі керівних органів великих акціонерних компаній тощо. Перш ніж підприємець привласнить Д.п., він має сплатити податки до бюджету й пенсійних фондів, відрахувати частину прибутків на виплату дивідендів акціонерам та ін. Такі виплати відображені в пасивах балансу. Джерелом Д.п. є праця найманих працівників, власна праця підприємця та ін. У західній економічній літературі Д.п. називають нормальним прибутком, який розглядається як нормальна винагорода за підприємницьку діяльність.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити