Економічний енциклопедичний словник

Дохід позареалізаційний — дохід підприємства та організацій, який отримують від діяльності, не пов'язаної з реалізацією товарів і послуг. До них належать штрафи та інші грошові стягнення (за винятком сум, внесених до бюджету у вигляді фінансових санкцій за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства); надходження боргів, раніше списаних як безнадійні; отримані відсотки за зберігання коштів на рахунках у банках; суми курсових різниць за валютними рахунками і за операціями в іноземній валюті; дивіденди від акцій, облігацій та інших цінних паперів, що належать підприємству, а також від пайової участі у спільних підприємствах та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити