Економічний енциклопедичний словник

Дохід суспільства валовий — грошове вираження продукції послуг та виконаних робіт, створеної додатковою і частково необхідною працею в усіх сферах суспільного виробництва. Обчислюється на народногосподарському рівні за формулою ДСВ = Ц (М + 3), де ДСВ — Д.с.в.; Ц — ринкова ціна валового суспільного продукту або ВВП; М — матеріальні витрати (якщо Ц = ВВП, то М = зношуванню основних фондів (капіталу); 3 — оплата праці (з внесками на соціальне страхування). Д.с.в. існує у двох основних формах: дохід підприємства і централізований дохід. Суб'єктами першої форми є підприємства (об'єднання), другої — держава. Форми централізованого доходу в Україні — податки і платежі, що їх здійснюють юридичні особи: податок на додану вартість, акцизні збори, ввізне та вивізне мито, відрахування на геологорозвідувальні роботи.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити