Економічний енциклопедичний словник

Дракер (Druker) Пітер Ф. (1909) — американський економіст, соціолог, дослідник проблеми управління, автор теорії "підприємницької економіки". Головне завдання менеджерів Д. вбачає у створенні у найманих працівників потужних стимулів до праці. На мікрорівні такі стимули виявляються у задоволенні кожного працівника своєю працею, основою яких є рівень заробітної плати. Принципом побудови ситуаційного підходу в управління він називає необхідність конкретного аналізу певної ситуації для прийняття виважених управлінських рішень. Під "підприємницькою економікою" Д. розуміє інноваційну економіку, створену підприємцями і менеджерами, а визначальною ознакою підприємницької фірми — інновацію, яку слід відрізняти від винаходу або відкриття. Велика компанія, на його думку, повинна базуватись на систематичних нововведеннях (див. Теорія підприємницької економіки П.Дрокера), є одним з авторів концепції суспільства знань (див. Суспільства знань концепція).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити