Економічний енциклопедичний словник

"ЕВРИКА" (Європейське агентство з координації наукових досліджень) — спільна програма 18 західноєвропейських країн і Туреччини в галузі НДДКР з метою вироблення передових напрямів НТР, які забезпечують зростання конкурентоспроможності продукції цих країн на світових ринках і поступову ліквідацію їх відставання від США та Японії. Діяльність країн — учасниць у цій організації має форму повноправного членства (здійснюється на офіційному рівні всіма країнами) і обмеженого членства (здійснюється на рівні окремих фірм і повинна бути схвалена національним урядом та Європейською міжурядовою конференцією). Витрати на фінансування спільних проектів беруть на себе фірми, а уряди 19 країн дійшли згоди про надання фінансової підтримки конкретним проектам залежно від їх значення для національної економіки. Програма "Е." — це понад 60 проектів у сфері інформатики, робототехніки, біотехнології, засобів зв'язку, нових матеріалів, транспорту, охорони довкілля, дослідження морських ресурсів.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити