Економічний енциклопедичний словник

Екологія (гр. oikos— дім, logos — вчення) — природничо-соціологічна наука, яка вивчає взаємодію людини з довкіллям, в процесі якої формується еколого-економічна система відтворення національного багатства, передусім, для розширеного відтворення людини. Не випадково В. Вернадський зараховував до живої речовини й людину, розглядаючи людство в єдності з біосферою. В межах Е. як науки в останні десятиріччя розвивається Е. людини (соціоекологія), яка вивчає процеси та явища, пов'язані з людською популяцією в різних умовах життєвого середовища. Е. в багатьох аспектах природокористування тісно пов'язана з економікою. Тому слід комплексно використовувати еколого-економічні критерії впровадження і використання нової техніки і технології та ін. (див. Криза екологічна).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити