Економічний енциклопедичний словник

Еколого-економічні основи природокористування — сукупність принципів, важелів та засобів гуманного соціо-антропогенного впливу людської діяльності на природні екосистеми з метою підвищення ефективності земель та інших природних екосистем. Важливим принципом такого підходу є узгодження екологічних (зорієнтованих на збереження цілісності корінних природних екосистем) та економічних (спрямованих на вимірювання витрат праці) принципів розвитку системи "природа — суспільство — виробництво". Важливо також всебічно опиратись на принципи захисту від екологічних ризиків, наукові принципи розміщення екологічно чистих підприємств в індустріальних центрах України. Основними важелями економіко — правового регулювання є виважене застосування пільгових або дискримінаційних податкових нормативів; системи кредитування, субсидій на державні екологічні проекти з урахуванням дотацій на екологічно досконалу продукцію та компенсації прискореної амортизації екологічних технологій; екологічних платежів за викид — скид шкідливих речовин; екоцінової політики; виплат за збереження стану природного середовища; екологічних квот — дозволів на виробництво — продаж певних обсягів продукції, послуг, робіт; екологічних страхувань видів діяльності, підприємницького ризику, еколого-економічних наслідків тощо. Ефективність економічного механізму природокористування повинна базуватися на збалансованому поєднанні регуляторів примусово-обмежувальних і стимуляційно-компенсаційних, що забезпечить сприятливіші умови для природокористування, а також для застосування екологічно безпечних технологій і методів господарювання. Головний принцип ефективного регулювання у природоохоронній сфері — ставки плати за забруднення повинні відповідати розмірам екологічних збитків від забруднення певного типу. Основними завданнями природокористування є комплексний захист земель (від ерозії, заболочування, засолення та ін.), водних ресурсів, повітряного басейну, мінеральних ресурсів, відтворення тваринного та рослинного світу та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити