Економічний енциклопедичний словник

Економетрія — прикладна економічна наука, яка вивчає здебільшого конкретні кількісні зв'язки і взаємозалежності (отже, закономірності) між економічними явищами і процесами за допомогою математико — статистичних методів і моделей на макро- та мікрорівнях. Внаслідок цього Е. поєднує теоретичну економіку, статистику і математику. Важливу роль у розвитку Е. відіграли праці українського вченого Є. Слуцького, зокрема вивчення впливу випадкових причин на циклічні коливання, аналіз цільової функції споживання та попиту. Подією у розвитку Е. стала міжгалузева модель виробництва і розподілу продукції для народного господарства США В. Леонтьєва, яка отримала назву "витрати — випуск". Основним в Е. є поняття моделі. Дослідження властивостей моделей дають змогу отримати знання про моделі, які можна перенести на досліджувані економічні системи або економічні об'єкти, явища, ситуації чи процеси.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити