Економічний енциклопедичний словник

Економіка народна — економіка, яка базується на домінуванні трудової колективної власності, принципах самоуправління та всебічного соціального захисту працівників з використанням інших форм власності (в т.ч. приватної), соціального контролю та національного і наднаціонального демократичного економічного планування у поєднанні з перевагами корпоративної планомірності та ринкового саморегулювання. Рушійними силами побудови такої економіки є весь народ, його основні верстви та прошарки. Основа Е.н. — передусім народні підприємства, на яких долається відчуженість найманого працівника від засобів виробництва, а отже, праці від власності, влади, оскільки керівництво здійснюється на основі самоуправління. Внаслідок цього створюються наймогутніші стимули до праці. Частка трудової колективної власності на засоби виробництва повинна становити 50 — 55%, державної — 30 — 35%, приватної трудової — 10—15%. Стратегічно важливі для країни об'єкти залишаться в руках держави, але ця власність перестане бути засобом збагачення чиновників державного апарату, а служитиме загальнонародним інтересам, тобто стане загальнонародною власністю, важливим елементом Е.н. Водночас частка держави у національному доході повинна переважати. Умови праці та заробітна плата у приватному секторі, який матиме соціальну спрямованість, контролюватиме держава, вони не повинні бути гіршими, ніж на державних підприємствах. Управління Е.н. здійснюватиметься на основі обов'язкових планів для державного сектора та індикативних (рекомендаційних) для недержавного, наукових прогнозів, які обговорюватимуться широкою громадськістю і втілюватимуться в життя урядом народної довіри передусім за допомогою економічних важелів. Пріоритет трудової колективної власності в Е.н. зумовлений домінуванням колективного характеру праці, об'єктивною потребою продуктивних сил у подоланні відчуження найманих працівників від засобів виробництва, а отже, праці від власності, а також перевагою колективних цінностей у сучасному суспільстві. В основі органічного поєднання приватних, колективних і суспільних інтересів повинні бути оптимальні співвідношення приватної, колективної та державної власності, а головною цінністю — людина (вона має стати власником, повинна брати участь в управлінні підприємством і в розподілі прибутків). Стабільна й високоефективна система стимулів до праці повинна бути створена на рівні окремого працівника, підприємства та організації й реально поєднувати індивідуальні, колективні та суспільні інтереси. Оптимальне поєднання особистих та колективних стимулів до праці формує нову продуктивну силу, якісно нові стимули до висококваліфікованої праці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити