Економічний енциклопедичний словник

Економіка підприємства — 1) сукупність економічних явищ і процесів, які розвиваються на мікрорівні (передусім в межах окремого підприємства, фірми і компанії); 2) наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку підприємств, форми та методи їх господарювання, досліджує форми вияву загальних економічних законів у всіх сферах відтворення на мікрорівні. Основу системи цих відносин становлять відносини економічної власності на засоби виробництва. Е.п. охоплює всю господарську діяльність підприємств — від маркетингових досліджень, планування роботи та організації управління всіма сферами діяльності підприємства, організаційно-правових форм такої діяльності до визначення форм і методів вимірювання та оцінки результатів функціонування як підприємства загалом, так і кожного з його структурних підрозділів, зокрема, трудових відносин, що формуються на підприємстві, відносин спеціалізації та кооперування з іншими підприємствами та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити