Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Економіка сільського господарства

Економіка сільського господарства — наука, яка вивчає економічні відносини і передусім відносини економічної власності у взаємодії з розвитком продуктивних сил, особливості дії та вияву економічних законів у сільському господарстві, шляхи раціонального використання різноманітних ресурсів. Теоретична і методологічна основа Е.с.г. — економічна теорія. Проблеми розвитку Е.с.г. вивчаються в тісному зв'язку з агробіологічними науками. Оскільки сільськогосподарське виробництво складається з рослинництва і тваринництва, то відповідно існує економіка рослинництва і економіка тваринництва та їх складові: економіка зернового господарства, овочівництва, свинарства, скотарства, птахівництва та ін. В аграрному секторі економіки на початку 90-х створювалося понад 1/3 ВНП, в т.ч. 50 млн. т зерна. Проте з огляду на розвинені країни світу вони виявилися недостатньо ефективними. Тому почалася перебудова всього аграрного сектора (див. Аграрна реформа). Але реформування здійснювалося поспіхом впровадженням хибної аграрної політики, а тому необґрунтованим руйнуванням продуктивних сил рентабельних колективних господарств та ін. Внаслідок цього Е.с.г. базується на експлуатації найманих працівників і власників паїв шляхом низької орендної плати або її невиплати тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити