Економічний енциклопедичний словник

Економіка регіональна — галузь економічної науки, яка вивчає закони й закономірності суспільного відтворення загалом й окремих сфер зокрема, механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні. До них відносять: закон планомірного розвитку регіонів, закон пропорційного розвитку регіонів, закони окремих сфер суспільного відтворення на даному рівні та ін. Вони діють лише у країнах, які провадять раціональну регіональну політику. Найважливіша складова регіональної політики — регіональна економічна політика, яка є базою регіональної соціальної, правової та інших форм політики і складається з регіональної інноваційної, інвестиційної, структурної, промислової, наукової, фінансової, кредитної, грошової та інших видів політики. До особливостей дії підсистемних законів та закономірностей на регіональному рівні відносять також дію відповідних законів та закономірностей розвитку відносин економічної власності (зокрема, концентрацій виробництва, капіталу) залежно від знаходження на території регіонів об'єктів загальнодержавної, регіональної, комунальної власності та ін. Методологічна основа вивчення Е.р. — діалектичний метод дослідження, передусім такі його елементи, як принцип суперечності, системний підхід та принцип історизму. За допомогою цих та інших загальнонаукових методів досліджують внутрішні суперечності економічних законів і закономірностей, їх взаємодію, тобто розвиток та функціонування названих вище законів та закономірностей, форми їх вияву на регіональному рівні. Е.р. як галузь економічної науки значною мірою базується на науково обґрунтованих концепціях економічного районування, територіально-виробничих комплексів, які передбачають упровадження найпрогресивніших форм територіальної організації продуктивних сил, енерговиробничих циклів та ін. Теоретичним вираженням Е.р. в єдності предмета, методу, низки концептуальних (теоретичних) положень, раціональних форм регіональної економічної політики, комплексного вивчення практичного досвіду (в т.ч. зарубіжного) є система економічних законів і категорій, що постійно наповнюється елементами нового змісту. Е.р. також можна розглядати в контексті світового господарства, де окремими регіонами виступає економіка ЄС та ін.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити