Економічний енциклопедичний словник

Економіко-математичні методи — комплекс наукових напрямів у дослідженні економічних явищ і процесів методами математики і кібернетики. Найважливішим у використанні математики в економіці є математичне моделювання економічного явища або процесу для вивчення певного аспекту в його розвитку. Перша модель вивчення процесу суспільного відтворення була створена французьким ученим Ф. Кене. Засновником математичної школи в політекономії є французький учений О. Курно. Статистичний напрям намагався вивчати економічні цикли і прогнозувати господарську кон'юнктуру методами математичної статистики, що знайшло відображення у математико-статистичних моделях економічних явищ і процесів. Економетрика намагається поєднати переваги теоретичного аналізу, використання статистичної інформації, застосування математичних методів. Важливу роль у розвитку економіко — математичної теорії відіграли праці Є. Слуцького. У 20-х пріоритет у розвитку міжгалузевих моделей належить В. Леонтьєву. У галузі народногосподарського моделювання у наступні роки створювалися макромоделі й міжгалузеві моделі, моделі ціноутворення, зовнішньоекономічних зв'язків та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити