Економічний енциклопедичний словник

Економічна безпека продуктивних сил — рівень і характер розвитку продуктивних сил, який забезпечує соціально-економічний прогрес країни та захищеність продуктивних сил від внутрішніх і зовнішніх загроз. До внутрішніх загроз в Україні належать: високий рівень фізичного і морального зношування основних фондів, деградація людини як основної продуктивної сили (див. Деградація людини), значне руйнування наукового потенціалу (див. Економічна незалежність наукова), низький рівень організації виробництва та праці тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити