Економічний енциклопедичний словник

Економічна деградація — швидке руйнування національної економічної системи, в т.ч. кожної з її підсистем та елементів. Основними формами вияву Е.д. є глибокі та тривалі кризи в економіці, масове безробіття, висока інфляція, деградація основної продуктивної сили, значне зростання злочинності (передусім економічної).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити