Економічний енциклопедичний словник

Економічна діяльність — найважливіша форма свідомої та цілеспрямованої трудової діяльності людей, у процесі якої вони здебільшого вступають в активні зв'язки з природою та економічні зв'язки й відносини між собою для створення економічних благ у різних сферах суспільного відтворення, а також формують свою особистість. Е.д. — процес, тому має мету (створення благ і розвиток людини), засоби (засоби виробництва) та результат (економічні блага у формі корисних для суспільства товарів і послуг). Здійснюється у сферах матеріального та нематеріального виробництва різними економічними суб'єктами (окремим індивідом, домашніми господарствами, трудовими колективами). Окремі види Е.д. не пов'язані безпосередньо з активним відношенням людина — природа (діяльність у сфері освіти, охорони здоров'я та ін.). Е.д. органічно пов'язана з результатами минулої діяльності (успадкованими від минулих поколінь засобами праці, нагромадженим досвідом та знаннями, в т.ч. науковими, глибиною суспільного поділу праці), цілеспрямованістю, перетворенням речовини природи та її пристосуванням до потреб людей, взаємодопомогою, співробітництвом та змагальністю (конкуренцією).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити