Економічний енциклопедичний словник

Економічна незалежність наукова — незалежність держави у формуванні і розвитку національної науки та її (науки) спрямованість в інтересах забезпечення економічного суверенітету. Ознаками Е.н.н. країни є наявність у неї передових позицій хоч би у деяких пріоритетних галузях світової науки та її здатність їх утримувати; здатність народу і насамперед інтелігенції засвоювати нові знання, технічні новації, впроваджувати наукові винаходи у виробництво; частка витрат на науку щодо ВВП повинна становити від 2,5 до 3%; чисельність наукових працівників на 1 млн. населення; кількість патентів на 1 млн. населення та ін. Наприкінці 80-х—на початку 90-х XX ст. за низкою кількісних показників (кількість кандидатів і докторів наук, наукових установ, обсяг витрат на розвиток науки тощо) Україна входила до першої десятки країн світу. За наступні роки відбулось значне руйнування наукового потенціалу України (див. Економічна (наукова) безпека).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити