Економічний енциклопедичний словник

Економічна незалежність техніко-технологічна — наявність у господарстві країни значної частки передової техніки і технології, що формує технологічний спосіб виробництва, заснований на якісній машинній і автоматизованій праці та його постійне вдосконалення, внаслідок чого забезпечується дедалі повніша реалізація сутнісних сил людини у суспільному виробництві та конкурентоспроможність країни на світових ринках. Зворотним боком Е.н.т.-т. є загроза поступової втрати економічного суверенітету держави через відсталу техніку та її подальше руйнування. В Україні панівним є технологічний спосіб виробництва, заснований на ручній і машинній праці, тоді як на автоматизованій праці — менше 10%. Засоби праці, які уособлюють машинне виробництво, на 75% фізично і майже на 95% морально застаріли. Крім того, за час економічної кризи техніка значною мірою простоювала, фізично руйнувалась, а обсяг капіталовкладень не давав можливості здійснювати навіть її просте відтворення. Спостерігається структурна деградація національного виробництва у вигляді зростання частки матеріало- та енерговитратних виробництв, які до того ж поглиблюють екологічну кризу, посилюється розрив традиційних зв'язків у системі "наука — техніка-виробництво", погіршується забезпеченість висококваліфікованими технічними кадрами внаслідок їх виїзду за кордон та ін. Засобами досягнення Е.н.т.-т. є: закупівля за кордоном найновіших ліцензій на сучасні технології, вироби і матеріали та оперативне створення на їх основі власного виробництва; обґрунтування оптимальної кількості державних програм з освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, у т.ч. проведення НДДКР, створення зразків конкурентоспроможної промислової продукції та будівництво підприємств для масового випуску цієї продукції, задоволення потреб внутрішнього ринку в ній і надання державної допомоги товаровиробникам для виходу на зовнішній ринок та ін. Реалізація цих засобів передбачає створення державою відповідної науково-дослідної інфраструктури, укладання на конкурсній основі державних контрактів з великими підприємствами на виконання наукових робіт і створення нових зразків промислової продукції, її закупівлю (тобто наявність гарантованого ринку збуту) тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити