Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Економічна оцінка природних ресурсів

Економічна оцінка природних ресурсів — визначення вартості природних ресурсів (ПР) у грошовому вираженні. Е.о.п.р. ґрунтується на річній диференціальній ренті. Економічна оцінка відновлюваних ПР (ділянки землі, річки тощо) здійснюється за формулою:

де Дп — диференціальна рента, отримана від експлуатації оцінюваного ПР; ЕБ — середня норма прибутку на банківський вклад; Цп — економічна оцінка ПР. Для не відновлюваних ПР (родовища корисних копалин, підземні запаси прісної води тощо) економічна оцінка зменшується на величину початкової оцінки (як для невичерпного ПР), дисконтованої з кінця терміну експлуатації ПР, з тим, щоб повернути (після закінчення експлуатації ПР) сплачені як за необмежену в часі ренту грошові суми. Тобто не відновлювані ПР економічно оцінюються за формулою де t — термін експлуатації ПР.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити