Економічний енциклопедичний словник

Економічна психологія — наука, яка вивчає економічне мислення, суб'єктивну форму існування й розвитку економічних потреб та інтересів окремої особи, колективу й суспільства, а також аспекти національної свідомості, психології, цілей та ідеалів основних суб'єктів економічної діяльності, які опосередковано впливають на розвиток продуктивних сил. Е.п. сформувалася в 60-ті XX ст. у працях західних психологів: Г. Саймона, П. Альбу, Дж. Катона та ін. Вони стверджують, що предметом Е.п. є передусім економічна поведінка людини, а "психологічні витрати" повинні зараховуватися до витрат виробництва товарів і послуг. Специфіка економічного мислення працівника певної спеціальності й професії залежить від сфери його діяльності, посади, характеру праці та інших факторів. Найважливіші завдання Е.п.: формування в окремого працівника, трудового колективу почуття господаря, а у працездатного населення — національної економічної ідеї. Почуття господаря можна сформувати насамперед у людини — власника. Формування національної економічної ідеї залежить від вибору моделі соціально-економічного розвитку країни, отже, від того, які тип і форма власності домінують, від характеру економічної та політичної влади, менталітету народу, панівної в суспільстві ідеології тощо. Предметом вивчення Е.п. повинні стати закони становлення, функціонування й розвитку національної економічної свідомості, аналогічні закони, притаманні свідомості населення у сфері безпосереднього виробництва, обміну і споживання. Важливим завданням Е.п. є відкриття законів розвитку свідомості (на рівні окремого індивіда, трудового колективу, суспільства) в інших сферах суспільного відтворення. Економічна свідомість, Е.п. — важливі елементи духу народу, його духовності, національного характеру, роль яких у соціально-економічному прогресі суспільства зростає. Е.п. як наука формується на межі економічної теорії та психології.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити