Економічний енциклопедичний словник

Акція (фр. action — цінний папір) — вид цінного папера без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства і підтверджує право на участь в управлінні акціонерним товариством, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду і на участь у розподілі майна у разі його ліквідації. Сума, зазначена в А., є її номінальною вартістю, а фактична продажна ціна її називається курсом А., що перебуває у прямій залежності від розміру виплачуваного дивіденду і в оберненій — від рівня позичкового відсотка. Розрізняють такі основні види А.: іменні, на пред'явника, привілейовані та прості. При продажу іменних А. до книги реєстрації вносять відомості про кожну А. (в т.ч. про власника і час придбання А.), а також про їхню кількість у кожного акціонера. Іменні А., як правило, випускають великим номіналом. При реєстрації А. на пред'явника у книзі фіксують лише відомості про їх загальну кількість. А. на пред'явника випускають малими купюрами. За розміром отримуваного дивіденду А. поділяються на привілейовані та прості. На привілейовані А. дивіденди виплачують у формі стабільного, заздалегідь фіксованого відсотка, незалежно від поточного прибутку компанії. Тому після задоволення прав власників облігацій дивіденди виплачують на привілейовані А., а в разі ліквідації акціонерного товариства їх власникам повертають вкладені в А. кошти за їх номінальною ціною. Власники привілейованих А. не беруть участі в управлінні акціонерними підприємствами. На прості А. виплачують дивіденди залежно від прибутку акціонерного товариства в поточному році. Так, частка чистого прибутку корпорацій США, яка йде на виплату дивідендів, становила на початку XXI ст. 50 — 60%. Прості А. набули поширення серед населення економічно розвинених країн. У Швеції продаж А. працівникам на пільгових умовах практикують 50% усіх відкритих акціонерних товариств. Щодо прийняття рішень А. поділяють на "одноголосі", "багатоголосі" та "безголосі". Серед населення розповсюджуються переважно А. "одноголосі" та "безголосі", а управління акціонерними компаніями зосереджується в руках власників великих пакетів А. Як вважає американський політолог Т. Дай, влада акціонерів над корпорацією є юридичною фікцією.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити