Економічний енциклопедичний словник

Економічна свобода інформаційної сфери — здатність фізичних та юридичних осіб самостійно займатися інформаційною діяльністю, розпоряджатися цінностями, одержаними законним шляхом, та вести власну господарську діяльність за умови недопущення будь-якого втручання власників вкладених коштів і майна у зміст та форми такої діяльності, її організаційно-творче забезпечення. Е.с.і.с. — основа незалежності засобів масової інформації, свободи слова, плюралізму та демократичних засад інформаційної діяльності загалом. Як правило, Е.с.і.с. гарантується конституцією і законами держави. IV Європейська конференція міністрів з питань політики у сфері засобів масової інформації (Прага, 1994) сформулювала 22 головні принципи забезпечення незалежності систем громадського телерадіомовлення, Е.с.і.с. В їх основі — принципи економічного невтручання держави в діяльність телерадіоорганізацій; неприпустимість цензурного та іншого контролю; відповідність функцій і діяльності адміністративних органів та посадових осіб цілям та інтересам телерадіоорганізацій, у т.ч. економічним; прозорість рамкових умов фінансування телерадіоорганізацій, використання без переваг різних його джерел; неприпустимість використання "зовнішніми особами" або установами їхньої фінансової ваги для втручання в телерадіомовну діяльність та ін. Реальна Е.с.і.с., плюралізм та незалежність інформаційної діяльності в Україні наприкінці 90-х XX ст. — на початку XXI ст. відсутня внаслідок монополізації декількома наймогутнішими кланами електронних ЗМІ, постійного втручання адміністрації Президента в діяльність регіональних ЗМІ та ін.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити