Економічний енциклопедичний словник

Економічна система — комплекс підсистем та елементів і сукупність різних форм зв'язків між ними, внаслідок взаємодії яких виникають закони розвитку та функціонування даної системи, а також відповідний господарський механізм, які надають їй цілісності й організованості, посилюють ефективність в інтересах досягнення спільної мети, втіленої в основному економічному законі. Е.с. також можна розглядати як сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл та споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства. Основними її підсистемами є: 1) продуктивні сили; 2) техніко — економічні відносини; 3) організаційно-економічні відносини; 4) відносини економічної власності; 5) господарський механізм. Кожна з цих підсистем складається з окремих елементів, компонентів з властивою їм сукупністю зв'язків між собою і розвивається за спільними для всієї Е.с. законами, а також за властивими лише для даної підсистеми законами і суперечностями. Стабільність і організованість сучасної Е.с. залежать насамперед від наявності у ній різних типів і форм власності та їх співвідношення, кожна з яких найбільшою мірою відповідає вимогам розвитку певного елемента продуктивних сил, насамперед основної продуктивної сили — людини, працівника. Висока ефективність і організованість Е.с. значною мірою залежать від співвідношення ступенів розвитку чотирьох названих підсистем, від співвідношення рівнів розвитку окремих елементів цих підсистем, від того, наскільки сильна її гуманістична, демократична та екологічна спрямованість. Ці види спрямованості, своєю чергою, найбільше залежать від таких основних факторів: 1) ступеня демократизації і соціалізації відносин економічної власності; 2) ступеня участі найманих працівників в управлінні та регулюванні Е.с., їх впливу на господарський механізм; 3) рівня економічної свободи в країні; 4) рівня розвитку людини. Цілісність і організованість Е.с. залежать від ефективності господарського механізму, наявності у системі спільної мети, яка повинна стати внутрішнім імпульсом діяльності переважної більшості населення, невід'ємним елементом його економічного мислення. Для України після проголошення суверенітету такою метою може бути досягнення економічної незалежності за умов глобалізації економіки, побудова справедливого суспільства, що потребує тривалого часу. Цілісність та організованість Е.с. значною мірою залежать від того, як швидко вона здатна створити елементи, яких їй бракує.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити