Економічний енциклопедичний словник

Економічна система постсоціалістична — система, яка сформувалась на основі трансформації одержавленої "соціалістичної" економіки у процесі первісного нагромадження капіталу і розвивається на базі плюралізму форм власності на засоби виробництва з переважанням приватної капіталістичної власності, а отже, в напрямі капіталізації економічної системи. З цією метою використовувались різні моделі трансформації, залежно від яких в межах Е.с.п. існують певні відмінності. Формування Е.с.п. у багатьох пострадянських і колишніх соціалістичних країнах Східної Європи здійснюється переважно революційно. У КНР, ДРВ цей процес відбувається еволюційно, на основі доповнення державного сектора економіки приватним сектором, а державного регулювання — важелями корпоративного регулювання і ринкового саморегулювання. Водночас в окремих країнах (наприклад, в Угорщині) уряд намагався не допустити зниження життєвого рівня населення, а отже, значної соціальної диференціації суспільства. Найбільших успіхів у соціально-економічному розвитку досягли ті країни, в яких не було революційних перетворень економічної власності, господарського механізму, зокрема, Китай. Негативні наслідки мала трансформація в сільському господарстві тих країн, які пішли шляхом розукрупнення великих господарств (наприклад Польщі). У більшості постсоціалістичних країн економіка значною мірою підпорядкована іноземному капіталу.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити