Економічний енциклопедичний словник

Економічна соціологія — наука, яка виникла на стику економічної теорії та соціології і вивчає соціологічні закони, властиві суспільно-економічним формаціям, механізм їх дії та форми вияву у діяльності соціальних верств і груп. Е.с. вивчає, зокрема, закон визначальної ролі базису щодо надбудови. Між економічною і соціальною системами існують щільні зв'язки, які й досліджує Е.с. Це насамперед вплив економічних відносин на соціальну структуру суспільства й на активність соціальних груп, а також зворотний вплив соціальних відносин на економічні процеси. Інтеграція економічного й соціального підходів забезпечує визначення соціальної спрямованості в розвитку економіки. Внаслідок такої інтеграції відбувається взаємозбагачення економічних та соціальних відносин, взаємопроникнення методів дослідження. Важливе місце в Е.с. посідає економічна культура.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити