Економічний енциклопедичний словник

Економічне зростання — процес кількісно-якісних зрушень на мікро- і макрорівнях у межах технологічного способу виробництва, зумовлених відповідними суперечностями та чинниками, який виражається у збільшенні обсягів суспільного виробництва, сукупного суспільного продукту, ВВП. Е.з. належить до техніко — економічних категорій, а тому безпосередньо не охоплює змін в інших елементах економічної системи, передусім у суспільній формі економічної власності. Речовий зміст відносин, які відбуваються при взаємодії людини з природою у процесі праці, категорією "Е.з." охоплюється. Проте внаслідок тісної взаємодії з такими елементами Е.з. опосередковано впливає на них, зумовлює еволюцію типів і форм економічної власності, господарського механізму, надбудовчих відносин. Водночас Е.з. набуває суспільної форми, коли йдеться про зростання при капіталізмі (капіталістичне Е.з.). Крім того, Е.з. у даному разі супроводжується вдосконаленням окремих елементів організаційно-економічних відносин (наприклад, менеджменту), господарського механізму. У контексті суб'єктно-об'єктних відносин Е.з. означає техніко — економічні і, частково, організаційно-економічні відносини між людьми з приводу привласнення предметів природи у процесі праці, а також при наданні послуг. Відмінності між Е.з. і економічним розвитком полягають у тому, що друга категорія відображає незворотні, спрямовані на закономірні зміни технологічного способу виробництва, а Е.з. позбавлене таких ознак, оскільки може перериватись економічним спадом. Якщо незворотність економічного розвитку означає, насамперед, появу сутнісних (радикальних) змін у структурі продуктивних сил та техніко — економічних відносин, що розширює адаптивні можливості технологічного способу виробництва, то зворотний характер Е.з. характеризує здебільшого процес функціонування способу виробництва (коли відбувається, передусім, перерозподіл його структурних елементів) і кількісно-якісні зміни в межах однієї сутності. Е.з. без урахування його зворотного характеру є складовою економічного розвитку, що поступово нагромаджує для нього зміни, які спричиняють сутнісні перетворення. Важливою характерною ознакою Е.з. за сучасних умов є якість такого зростання (див. Якість економічного зростання). Е.з. вимірюється темпами зростання або приросту ВВП, національного доходу, ВНП. Е.з. відбувається під впливом низки факторів (див. Фактори економічного зростання). Основними факторами Е.з. є кількість і якість природних ресурсів, обсяг інвестицій, кількість і якість трудових ресурсів, обсяг основного капіталу, платіжний, в т.ч. торговельний баланс, науково-технічний прогрес. У сучасних умовах важливий фактор Е.з. — національна самосвідомість народу, його дух та енергія. На розвиток економічних явищ і процесів впливають соціальні, політичні, юридичні та інші надбудовні відносини, а державна влада стає економічною силою. Розрізняють інтенсивний та екстенсивний типи Е.з. (див. Екстенсивний шлях розвитку, Інтенсифікація виробництва). В Україні на початку XXI ст. відбувається здебільшого екстенсивний розвиток, причому 2003 майже 70% приросту відбулося за рахунок зовнішньоторговельних операцій продуктами паливно-сировинної групи. Е.з. вимірюється у постійних цінах початкового і кінцевого періодів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.