Економічний енциклопедичний словник

Економічне мислення — 1) система поглядів індивіда, трудових колективів, окремих соціальних верств і груп на закономірності економічного розвитку, сутність економічних явищ і процесів та причини їх виникнення; 2) діалектичне поєднання і взаємодія економічних знань, ідей, теорій тощо в економічній системі. Е.м. — структурний елемент мислення людини взагалі. Правильне Е.м. забезпечує раціональне управління діями людини на робочому місці, в масштабі підприємства (об'єднання), галузі, національного господарства. Розрізняють Е.м. шаблонне (рішення приймається на рівні здорового глузду) і творче (пов'язане з виробленням нових методів розв'язання певних завдань та досягнення мети, критичний підхід до економічних форм тощо). Е.м. і економічна практика перебувають у діалектичній взаємодії, тобто взаємозумовленості, взаємопроникненні, взаємозбагаченні. Визначальною в цій взаємодії є економічна практика. Водночас Е.м. справляє активний зворотний вплив на практику, стимулює економічну діяльність людей, реалізується в ній. Е.м. властиві свої закони розвитку і внутрішні суперечності, відносна самостійність у межах системи мислення людини взагалі. Важливою умовою формування правильного Е.м. є усвідомлення людиною національної ідеї, духу народу, національна самосвідомість. Особливо важливим є значення цієї умови для формування Е.м. в Україні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити