Економічний енциклопедичний словник

Економічне прогнозування — система наукових передбачень щодо напрямів розвитку та прогнозування майбутнього стану економічної системи. Найважливішими функціями Е.п. є прогноз тенденцій розвитку національного господарства на перспективний період, в т.ч. його структури; виявлення можливих альтернатив розвитку та їх оцінка; оцінка кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків та цін на них; своєчасне виявлення можливого загострення суперечностей, які потребують вирішення. Виконання цих функцій здійснюється двома методами: 1) генетичним, який передбачає оцінку стану економічної системи на основі встановлення внутрішньо необхідних та причинно-наслідкових зв'язків і обґрунтування наукових гіпотез; 2) нормативно-цільовим, за якого прогнозування здійснюється від майбутніх цілей і нормативів до сучасних.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити